Pro školy

Wild Sticks pomáhají dětem

Dovolte mi, abych vám ve stručnosti představili náplň výchovných koncertů bubenické skupiny WILD STICKS z Českých Budějovic, které úspěšně pořádáme pro základní školy po celé České republice.

V tuto chvíli nabízíme II. díly. První je zaměřen na historii bicích nástrojů a jejich využití v hudbě.  2 díl je zaměřen na moderní hudbu 21.století. Tento díl je naší novinkou. Více informací naleznete zde.

878A5916878A5897878A6003

 

 I.díl

Koncert je sestaven z průvodního slova moderátora, ukázek hry na bicí nástroje, živých vstupů kapely a interaktivních akcí s posluchači. Osnovu koncertu tvoří historický vývoj bicích, jejich funkce ve společnosti a při mezilidské komunikaci. Hudebníci hrají na bicí soupravu, tomy, perkuse, vibrafon, xylofon a basovou kytaru v žánrovém rozpětí od historických pochodů přes latinsko-americkou hudbu, jazz, až k hudbě současné.

Je to interaktivní představení složené z mluveného slova, živé hudby, skečí a scének, do kterých jsou děti aktivně zapojovány…

Výstupem koncertu je seznámení se se světem bicích nástrojů, předání podnětů k přemýšlení o vlivu moderních komunikačních technologií na osobnost člověka, podnícení k používání zdravého rozumu, čtenářské gramotnosti, vzdělávání a hodnotným volnočasovým aktivitám.Výchovné koncerty pořádáme jak pro základní, tak střední školy a gymnázia – dle věku diváků upravujeme celkové představení.

Výchovný koncert Wild Sticks je určen pro děti a mládež všech věkových kategorií

-seznamujeme mladé lidi s bicími nástroji a jejich užitím v různých hudebních stylech jako je:

 • klasická hudba
 • popová hudba
 • jazzová hudba
 • latinsko-americká hudba
 • rocková hudba
 • a dalších

V tomto výchovném pořadu představujeme rozmanitý svět bicích nástrojů, seznamujeme mládež s nástroji, se kterými se obyčejně nesetkávají:

 • marimba
 • vibrafon
 • tom-tomy
 • perkuse
 • latinsko-americké bubny

Součástí programu je část, kde si vybraní žáci mohou zkusit své rytmické cítění na různé bicí nástroje za odborného dohledu a poté si zahrát s bicím souborem.

Bicí soubor je složen ze studentů konzervatoře v Českých Budějovicích.

Ozvláštněním bicího souboru je hráč na basovou kytaru.

Během posledních čtyř let jsme odehráli více než 500 výchovných koncertů po celé České republice!

Pořady o délce 45 minut jsou koncipovány se zřetelem na psycho-intelektuální aspekty a specifika jednotlivých věkových skupin. Vystoupení mají formu bezprostředního dialogu mezi účinkujícími a dětským publikem.

Reference:

„Komponovaný pořad bubenického souboru Wildsticks mě příjemně potěšil bezprostředním přístupem ke studentům. Nápad propojit hudbu jako nástroj komunikace se zamyšlením nad komunikací mezi lidmi považuji za velmi šťastný. Zážitek byl o to silnější, že byly použity především rytmické nástroje. Sami studenti nejvíce ocenili to, že byli do pořadu aktivně zapojováni a že nešlo o pouhé „one man show“ moderátora.“

- Olga Thamová, Gymnázium J.V. Jirsíka České Budějovice

 

Na Základní škole Koloveč, Plzeňský kraj, jsme už absolvovali řadu různých hudebních pořadů. Leckteré programy mají mezi dětmi velký ohlas a zveme je k nám opakovaně, některé stačí slyšet jednou. Vystoupení skupiny WILD STICKS však mělo mezi dětmi mimořádný úspěch! Ocenily zejména profesionalitu hudebníků, hudební ukázky i průvodní slovo, seznámení s nástroji, které dosud neviděly, přijemnou a pohodovou atmosféru koncertu a v neposlední řadě i věk a vzhled účinkujících. Kluci ocenili, že muzikanti byli mladí, blízcí věkem k nim, děvčata řešily, který z muzikantů je nejhezčí. Ovšem za největší klad celého vystoupení považuji já i děti atmosféru vystoupení, hudebníci vtáhli do akce děti, a to velmi spontánně – nejen, že děti hrály na nástroje, ale vystoupení je zvedlo ze židlí, tančily, udělaly hada a skákaly, tleskaly do rytmu a užívaly si to. Byly naprosto nadšené a s nmi i vyučující, kteří je na koncert doprovázeli. Odcházeli jsme z koncertu s úžasnou náladou a plni energie a nadšení.

- PaedDr. Marie Mlnaříková, ZŠ Koloveč

 

Jejich bubenická show uchvátila naprosto všechny diváky bez rozdílu věku. Hudbu doprovázel perfektní výklad moderátora a tato hudební produkce byla krásným příkladem toho, jak by měl vypadat výchovný koncert.

- Mgr. Hana Bolková, ZŠ Strakonice

- recenze ze ZŠ Sázava – zde.

IMG_9578        IMG_9584        IMG_9555        IMG_9554        IMG_9530
12390935_625558937584787_6220608607992907613_n        koncert uspořádáme v aule, koncertním sále i v tělocvičně        koncert uspořádáme v aule, koncertním sále i v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově vánoční koncerty pro základní školy.