Historické průvody

Soubor několik let úspěšně vystupuje na největších historických akcích v průvodech či samostatných bubenických (historicky laděných) show, jak v České republice, tak i v zahraničí.

Pravidelně působíme na největších historických slavnostech u nás, a to např.: Slavnosti pětilisté růže v České Krumlově, Karlštejnské vinobraní, Znojemské historické vinobraní, Kadaňské historické slavnosti, Táborská setkání aj…

Můžeme nabídnout 5-40 bubeníků, oblečených do dobových kostýmů či trubače (včetně úpravy znělky vašeho města pro trubače).

Bližší info:

WS_historic_CZ2-koubek

 

Video:

Naše vystoupení, ať už samostatně, nebo s trubači či praporečníky, se může odehrávat buď v průvodu, nebo na místě v podobě dobové show!