Wild Sticks Pomáhají

S radostí Vám oznamujeme novinu – navázali jsme spolupráci s nadací Pomozte Dětem!

Akcí pro nadaci bude hodně a již brzy Vám je postupně odtajníme!

kure

Pomozte Dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. NROS ve veřejném výběrovém řízení každoročně rozděluje vybrané peníze do všech regionů na podporu projektů nestátních neziskových organizací.

Charitativní sbírkový projekt Pomozte dětem má nejširší a nejkomplexnější záběr cílových skupin dětí, kterým pomáhá, v celé České republice. Dle opakovaných šetření agentury STEM je Pomozte dětem nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v zemi.

 

© 2015 Wildsticks.